วันที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่