สนับสนุนการสอน

จำนวน 5 คน


นายขนะพล  อนันชัย

นายขนะพล  อนันชัย

พนักงานราชการ

คบ.

ครูผู้สอน

นางสายยนต์  ผาทอง

นางสายยนต์  ผาทอง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

พย.บ

ครูผู้สอน

saiyon@nareerat.ac.th

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

napat81127@gmail.com

นางจันทนา  วังกาษร

นางจันทนา  วังกาษร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

jantana@nareerat.ac.th

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

yaowaret_p@nareerat.ac.th