กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวน 5 คน


นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

Churairat507@gmail.com

นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

supawatss@nareerat.ac.th

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ

ครูผู้สอน

worapong@nareerat.ac.th

นายณัชพล  ต้นกล

นายณัชพล  ต้นกล

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ.

ครูผู้สอน

natchapol_james@nareerat.ac.th

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

kittipod_eak@hotmail.com