สำนักงาน

จำนวน 9 คน


นายสุเมธ  สินธุวงศ์

นายสุเมธ  สินธุวงศ์

ลูกจ้างสำนักงาน

ปวส.

สำนักงาน

sintuwong@nareerat.ac.th

นายชูวิทย์  เสียงหวาน

นายชูวิทย์  เสียงหวาน

ลูกจ้างชั่วคราว

ป.ตรี

สำนักงาน

qoochuwit@nareerat.ac.th

นางสาวดรุณี  เทียมแสน

นางสาวดรุณี  เทียมแสน

ลูกจ้างสำนักงาน

-

สำนักงาน

darunee_2525@nareerat.ac.th

นางสาวสุกัญญา  นิลนาค

นางสาวสุกัญญา  นิลนาค

ลูกจ้างชั่วคราว

บธ.บ.

สำนักงาน

sukanya_nk@nareerat.ac.th

นางสาวชนากานต์  สมิงค้า

นางสาวชนากานต์  สมิงค้า

ลูกจ้างชั่วคราว

ศศบ.

สำนักงาน

chanakan_s@nareerat.ac.th

นางสาวนรากร  กระจ่างแก้ว

นางสาวนรากร  กระจ่างแก้ว

ลูกจ้างสำนักงาน

วท.บ.

สำนักงาน

นางสาวิตรี  วังใน

นางสาวิตรี  วังใน

ลูกจ้างสำนักงาน

ปวส.

สำนักงาน

sawitree@nareerat.ac.th

นางสาวธนัญญา  ลือราช

นางสาวธนัญญา  ลือราช

ลูกจ้างชั่วคราว

ศศบ.

สำนักงาน

thananya_luerach@nareerat.ac.th

นางสาวกมลลักษณ์  กาวิจิตร

นางสาวกมลลักษณ์  กาวิจิตร

ลูกจ้างชั่วคราว

ร.บ.

สำนักงาน

Kamonlak_natty@hotmail.co.th