ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโดยเรียงตามคะแนนดังบัญชีรายชื่อดังนี้

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่