ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการมอบมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่