วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียน

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่