ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ (English Program : EP)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000