ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ