ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี (สากล) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรานั้น โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน การสอบัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี (สากล)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000