ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารศูนย์อาหาร รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000