ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงาน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000