โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการเอกสารแนบ

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่