ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประกาศให้ผู้ประกอบการด้านประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนที่สนใจ ยื่นเสนอข้อมูล เงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่