องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการแข่งกรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่