เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกรับบริจาคโลหิตหน่วยเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดได้รับบริจาคโลหิตที่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่