เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ” นางแก้วเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษารร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่