โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดการมาเรียนและปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบมาเรียนที่โรงเรียนทุกระดับชั้น (On-Site)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่