ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000