ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องแนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ลลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนได้จัดทำปฏิทินการรับย้ายนักเรียนระหว่างปี ดังรายละเอียด

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่