ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านขายอาหารในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการการเปิดซองพิจารณาราคาและตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ประมูลร้านขายอาหารในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่