วันที่ 19 กุมภาพพันธ์ 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่