ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านเครื่องดื่ม NR. Cafe ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น คณะกรรมการการเปิดซองพิจารณาราคาและตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ประมูลร้านขายอาหารในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่