ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านเครื่องดื่ม NR. Cafe ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยจัดจำหน่ายราคาที่เป็นธรรม รายละเอียดดังนี้

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่