วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดงานนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการนารีรัตน์ “Nareerat Open House 2024” ปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สู่การขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้เรียน (Competencies of Learners) และการแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่