วันที่ 29 มกราคม 67 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและแสดงความยินดีกับ นายพีศกรณ์ ครองศีล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่