ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่