ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 อัตรา โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่