ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่