เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นโอกาศครบรอบ 101 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดงาน ทำบุญสืบชะตาและเปิดป้ายอาคารจำรูญศตมรกต ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่