ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 1 อัตรา โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน การสอบัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ EP

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่