ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบระบบการประเมินผลการเรียน หรือ โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือทุกโรงเรียนงดการให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อดูผลการเรียนของตน เนื่องจากฐานข้อมูลถูกใช้งานหนัก ทำให้งานทะเบียนไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการเรียนเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศแจ้งวันประกาศผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่