ตามที่โรงเรียนนารีรััตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังประกาศแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000