ระบบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีแพร่
ชื่อบัญชี นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ นางสายสมร วิทยศิริ นางสุภาพร โสภารัตน์
เลขบัญชี 936-300397-9

ค่าบำรุงการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1/2

แจ้งชำระเงินระหว่างวันที่ 20 -  24 กันยายน 2564
ห้องเรียน
จำนวนเงิน
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
23,060


ค่าบำรุงการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2

แจ้งชำระเงินระหว่างวันที่ 13 -  17 กันยายน 2564
ห้องเรียน
จำนวนเงิน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
4,410
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
22,910
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 3)
2,060
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 4 - ห้อง 12)
2,260


ค่าบำรุงการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3

แจ้งชำระเงินระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564
ห้องเรียน
จำนวนเงิน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
4,410
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
24,910
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 3)
2,160
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 4 - ห้อง 12)
2,360


ค่าบำรุงการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5

แจ้งชำระเงินระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
ห้องเรียน
จำนวนเงิน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
3,910
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 2 - ห้อง 11)
2,360
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 11 - ห้อง 12) *
2,160
*ห้อง 11 เลขที่ 24 - 27


ค่าบำรุงการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6

แจ้งชำระเงินระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
ห้องเรียน
จำนวนเงิน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
3,910
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 2 - ห้อง 11)
2,760
ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 11 - ห้อง 12) *
2,560
*ห้อง 11 เลขที่ 31 - 48


เว็บไซต์โรงเรียนนารีรัตน์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล