โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้นำผลิตภัณฑ์ Google Workspace for Education มาใช้ในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้โดเมน @nareerat.ac.th ซึ่งมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการได้แก่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร ชีต สไลด์ เว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปใช้ในการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเข้าใช้งานระบบ
   – สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ http://www.google.com
   – รูปแบบอีเมล username@nareerat.ac.th

ลงทะเบียนขอใช้งานและตรวจสอบสถานะ