วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่