ว่าที่ร้อยตรี.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้มอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้แก่ รางวัลชมเชย พร้อมโล่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ประจำปี 2022 และ รางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2567 รอบชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ (World Robot Olympiad 2024: WRO2024) รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 7 พร้อมเหรียญรางวัล