ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานกีฬาและดนตรีต่อต้านยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในวันที่ 28 มิถุนายนน 2567