เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่