ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์ เรื่องแนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3, 5 และ 6 นั้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เสร็จสิ้น จึงประกาศผลเรียงตามผลสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่