วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ พร้อนกันนี้ท่านผู้อำนวยการยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูจีรนล คนเที่ยง ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่