ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่