ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่