ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่