วันที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขความเจริญตามหลักศาสนาพุทธ

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่