วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ มอบหมายให้ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่