ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่