ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2566

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่