โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่