เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ. สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มภาคเหนือตอนบน “ยลวิถีท้องถิ่น สืบศิลป์ถิ่นโกศัย สู่งานวิจัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่